Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, afirmăm că azi informaţia este foarte preţioasă, ea trebuie stocată, prelucrată şi transmisă în condiţii care asigură corectitudine şi exactitate, deci la nivel profesional.

Propunem acest program de formare atât cadrelor didactice cât și personalului didactic auxiliar din instituţiile de învăţămînt preuniversitar care doresc să utilizeze la nivel profesional aplicația Microsoft Excel în activitatea didactică, dar și în realizarea și organizarea documentelor.

Accentul este pus pe concepte și metode moderne de instruire care au ca unic scop un management al documentelor școlare de calitate, premiză a unei societăți dezvoltate.

Proiectul propus are caracter aplicativ și este util în mediul în care ne desfășuram activitatea.

Direcția prioritară căreia îi corespunde programul de formare este: managementul documentelor şcolare.