Scopul acestui program este formarea şi dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi cadrelor didactice, în vederea creşterii calităţii şi eficienţei activităţii didactice, prin încurajarea creativităţii la elevi, prin promovarea implicării active a elevilor în procesul de învăţare, formarea  unor abilităţi de a comunica şi colabora în echipă, competenţe imperios necesare în societatea actuală.

Direcția prioritară căreia îi corespunde programul de formare este: metode specifice de predare - metode şi tehnici pentru dezvoltarea gândirii critice și învăţarea prin cooperare; integrarea metodelor activ-participative; strategii de învățare eficientă.