Programul „ERASMUS +”, program al Uniunii Europene, ce va fi implementat în perioada 2014-2020 prin intermediul Comisiei Europene, asigură cofinanţarea de proiecte în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru instituţii educaţionale, el fiind gestionat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Programul de formare propus vizează dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în domeniul scrierii şi managementului proiectelor pentru educație și formare continuă, prin prezentarea oportunităţilor de accesare de fonduri europene și printr-o proiectare adecvată în vederea creșterii calității cererilor de finanțare prin programul „Erasmus +”. Acest aspect va determina creşterea autonomiei participanţilor şi implicit a şcolilor din care provin, de a iniţia proiecte adecvate contextului în care funcţionează şi nevoilor lor foarte specifice. Astfel, în urma absolvirii programului de formare, cursanţii vor putea să elaboreze un proiect educaţional, să completeze un formular de candidatură pentru accesarea unui grant pentru acel proiect în cadrul programului „Erasmus +”, şi să implementeze proiectul respectiv în vederea dezvoltării instituţionale a unităţii de învăţământ din care provin şi a eficientizării procesului educaţional. Totodată, posibilitatea de a aplica cunoştinţele dobândite, în contexte de finanţare diverse, prin elaborare de proiecte construite pentru nevoi şi probleme foarte bine identificate şi descrise, va determina creşterea vizibilităţii şcolii în comunitate şi participarea mai activă a acesteia în întreaga sa activitate şi va consolida rolul acesteia ca principal iniţiator al schimbărilor impuse de dezvoltarea societăţii. Direcția prioritară căreia i se adresează programul de formare este: scriere și implementare de proiecte (managementul proiectelor).