“Educatoarea instruieşte şi educă prin joc, sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară, urmărind obiective cognitive şi de limbaj, psiho-motorii, de educare a afectivităţii, ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. Menirea educatoarei este de a facilita traseul fiecărui copil, făcându-l să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie, oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară.”

            Acest curs este util, întrucât are în vedere: aprofundarea cunoştinţelor de bază specifice didacticii preşcolare (obiective, conţinuturi) şi aplicarea acestora în contexte variate; îmbunătăţirea  proiectării activităţilor instructiv-educative în grădiniţă; implementarea noilor abordări ale educaţiei timpurii în grădiniţă; dezvoltarea  creativităţii individuale şi de grup în procesul instructiv-educativ, accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională.