Scopul documentelor manageriale este de a asigura un flux informaţional corect, eficient, atât pe orizontală, cât şi pe verticala structurii organizatorice, în vederea realizării obiectivelor strategice şi operaţionale stabilite. Acest fapt presupune că, într-o organizaţie, nu se poate realiza o funcționare eficientă conjuncturală, ci este necesar să se realizeze documente manageriale care să asigure funcţionarea, în termeni de performanţă, a instituţiei.

Este un fapt demonstrat că modul de comunicare a managerului competent, participativ - reformator, cu un stil de conducere situațional, bazat pe comportamentul suportiv, îi atrage pe angajaţi şi le dă energie în scopul aderării la o viziune. Alinierea la criteriile impuse sistemului de învăţământ de politicile europene în domeniul educaţiei reclamă existența, în cultura organizaţională, a conceptelor de calitate şi performanţă, de devotament şi dragoste faţă de muncă. Rolul managerilor-lideri de instituţii de învăţământ este de a „comunica viziunea, de a asigura direcţia de acţiune a grupului şi de a realiza fuziunea între muncă şi plăcere” (Dan Cândea, Rodica M. Cândea, Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 1998, p 70).