Învățarea prin cooperare este cerută de nevoia societății de a avea cetățeni capabili să acționeze pentru îndeplinirea unor obiective comune.

Dacă școala tradițională a avut o atitudine reticentă și chiar a descurajat cooperarea dintre elevi, pedagogia contemporană o favorizează, deoarece grupul mediază relația dintre profesor și elev, relația elev-elev. Cooperarea în cadrul grupului influențează învățarea, conducând la găsirea de soluții variate, la capacitatea de a identifica o soluție optimă, la obținerea de performanțe superioare, cu efect pe termen lung.

Ne propunem ca prin acest curs să motivăm cadrele didactice să utilizeze mai des învățarea prin cooperare în activitatea didactică, șă utilizeze strategii didactice de grup, interactive întrucât conținuturile sunt mai ușor înțelese, reduc stresul, monotonia, permit aplicarea conținuturilor în viața reală cu mai multă ușurință.